Predsedništvo

Predsedništvo Udruženja turizmologa Srbije čine: predsednik, potpredsednik i sekretar Udruženja. Na redovnoj Skupštini UTS-a održanoj 29.12.2021. godine za članove predsedništva izabrani su:

Predsednica UTS
Dr Aleksandra Terzić, rođena je 07.01.1984. godine u Kruševcu. Osnovne (2007) i doktorske studije (2012) u oblasti turizma završila je na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Od 2012. godine stalno je zaposlena na Geografskom institutu „Jovan Cvijić“ SANU, a od 2019. godine je u zvanju viši naučni saradnik. Tokom profesionalne karijere kontinuirano se bavila proučavanjima u oblasti turizma i studija kulture. 

Potpredsednica UTS

Prof. dr Sanja Pavlović je rođena 20. februara 1974. u Beogradu. Osnovne (1998) i posdiplomske studije (2002) završila je na Geografskom fakultetu u Beogradu. Na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zaposlena je od 2001. godine, prvobitno kao asistent pripravnik, zatim asistent (2004), docent (2008), vanredni profesor (2016) i redovni profesor (2021). U naučnom radu usmerena je na kulturni, ruralni i održivi turizam.

Sekretar UTS

Msr Nikola Todorović je rođen 19. oktobra 1991. u Pirotu. Osnovne studije turizmologije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je u julu 2014, a master studije u septembru 2015. godine. Doktorske studije na Geografskom fakultetu upisao je 2015. godine. Na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu angažovan je od 2017, prvobitno kao demonstrator, zatim od 2018. kao istraživač-saradnik, a od 2021. kao asistent na Katedri za turizmologiju. U naučnom radu usmeren je na ponašanje potrošača u turizmu, domaći i održivi turizam.


Related Articles

Nadzorni odbor

Upravni odbor

Free Joomla templates by Ltheme