Nadzorni odbor

Nadzorni odbor  se formira u cilju vršenja nadzora rada organa Skupštine, i sastoji se od tri člana. Članove i predsednika Nadzornog odbora bira Skupština Udruženja na mandat od četiri godine i sa mogućnošću reizbora za još jedan mandatni period. Nadzorni odbor vrši kontrolu rada svih organa Udruženja, materijalno finansijskog poslovanja i sprovođenja Statuta Udruženja.

Članovi Nadzornog odbora (na osnovu odluke donete na Skupštini 29.12.2021) su:

  1. dr Željko Bjeljac
  2. Gordana Beženar Vasiljević
  3. Milić Simić

Related Articles

Upravni odbor

Free Joomla templates by Ltheme