Upravni odbor

Upravni odbor je kolektivno izvršni organ Skupštine koji predstavlja i rukovodi radom Udruženja i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa Statutom Udruženja. Upravni odbor ima 15 članova koje bira Skupština Udruženja iz redova članova Udruženja. Upravni odbor predstavlja predsednik, koji istovremeno vrši ulogu predsednika i zakonskog zastupnika  Udruženja, te potpresednik i sekretar Udruženja (koji se biraju na izbornoj Skupštini UTS-a).

Članovi Upravnog odbora (na osnovu odluke donete na Skupštini 29.12.2021) su:

 1. dr Olgica Miljković
 2. dr Nevena Ćurčić
 3. dr Marija Belij Radin
 4. dr Snežana Milićević
 5. dr Radomir Stojanović
 6. dr Mirjana Devedžić
 7. dr Snežana Štetić
 8. dr Radmila Jovanović
 9. dr Marina Vesić
 10. Mirjana Radaković
 11. Dragan Đolović

Related Articles

Nadzorni odbor

Free Joomla templates by Ltheme