Prva redovna izborna Skupština Udruženja Turizmologa Srbije (2009)

U hotelu «Kaštel» u Ečki 29.08.2009. godine održana je I redovna izborna Skupština Udruženja turizmologa Srbije. Tom prilikom izabrani su predsednik, potpredsednik i sekretar UTS kao i članovi Upravnog i Nadzornog odbora.

Za predsednika Udruženja turizmologa Srbije izabran je mr Branko Krasojević.

Za potpredsednika Udruženja turizmologa Srbije izabran je dr Dobrica Jovičić.

Za sekretara Udruženja turizmologa Srbije izabrana je Slavica Salajić.

Za 15 članova Upravnog odbora izabrani su: dr Snežana Štetić - Beograd, dr Rajko Marić - Beograd, mr Dragan Obradović – Beograd, Slavica Salajić – Beograd, dr Marina Todorović – Beograd, Mila Džanković – Beograd, dr Željko Bjeljac – Novi Sad, dr Nevena Ćurčić – Beograd, Gordana Beženar-Vasiljević – Zrenjanin, Atila Dunđerski – Subotica, Milić Simić – Užice, Nusret Nicević – Novi Pazar, Nikola Stojković-Kokan – Sokobanja.

Za tri člana Nadzornog odbora izabrani su: mr Ana Pandžić, za predsednika, Mirjana Radaković, za članove.

Related Articles

Godišnja Skupština UTS (2023)

Free Joomla templates by Ltheme