O Udruženju

Udruženje turizmologa Srbije je dobrovoljno, nevladino, neprofitno strukovno udruženje, 
osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti turizma.

Vizija: Naša vizija je da budemo respektabilno i uticajno Udruženje koje okuplja vodeće naučne radnike, stručnjake, poslodavce, zaposlene i studente u oblasti turizma, i u saradnji sa nosiocima aktivnosti u javnom i privatnom sektoru učestvuje u unapređenju mikro i makro turističke politike Srbije.

Misija: Naša misija je da efektivnim i efikasnim radom u oblasti nauke, obrazovanja i turističke privrede, kroz partnersku saradnju, povežemo sve nosioce aktivnosti javnog i privatnog sektora u Srbiji radi snažne afirmacije turizma u javnosti i profesionalizacije struke u cilju unapređenja turističkog tržišta.

Osnovni cilj: je da okuplja turizmologe i druga zainteresovana fizička i pravna lica iz oblasti turizma i da podstiče, pomaže i prati osnovna i primenjena turizmološka istraživanja za razvoj i unapređenje turizma.

Zadaci:

 1. da pomaže i organizuje naučna istraživanja iz oblasti turizma;
 2. da pomaže i oganizuje naučno-istraživački rad u nastavi turizmologije i da se aktivno bavi njenim unapređenjem;
 3. da radi na nučno-stručnom uzdizanju svojih članova i da im pomaže u njihovom usavršavanju i afirmisanju u turizmološkoj struci;
 4. da saopštava i objavljuje najnovija dostignuća iz oblasti turizma;
 5. da radi na širenju znanja iz oblasti turizma, da pruža pomoć i drugim organizacijama, organima i ustanovama u programiranju naučnih i privrednih delatnosti turizma;
 6. da prikuplja literaturu iz oblasti turizma i kompletira stručnu biblioteku i druge zbirke od interesa za njegovo članstvo;
 7. da organizuje kongrese, simpozijume, seminare, ekskurzije i druge oblike stručnog okupljanja i usavršavanja svojih članova;
 8. da registruje i prati aktivnosti članova Udruženja na polju stručnog, naučnog i društvenog delovanja u oblasti turizma, i dodeljuje odgovarajuće nagrade i priznanja za uspešna dostignuća;
 9. da podstiče i organizuje aktivnosti u cilju razvoja i unapređenja turističke privrede;
 10. da razvija saradnju sa srodnim organizacijama, odnosno asocijacijama i udruženjima u Srbiji i inostranstvu;
 11. da vodi stalnu brigu o organizovanju i radu aktiva, podružnica, sekcija i drugih organizacionih jedinica Udruženja.

Related Articles

Statut

Free Joomla templates by Ltheme