Nikola Todorović (sekretar UTS-a)

Nikola Todorović (sekretar UTS-a)

Biografija

Afilijacija: Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pozicija: asistent

Nikola Todorović, rođen je 19. oktobra 1991. u Pirotu. Osnovnu i srednju Ekonomsko-trgovinsku školu završio je u Šapcu. Osnovne studije turizmologije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisao je 2010. godine. Tokom studija je ostvario prosečnu ocenu 9,89, a diplomirao je u julu 2014. odbranivši završni rad pod nazivom "Uloga pejzažnih turističkih motiva u savremenom razvoju turizma". Za rezultate postignute tokom osnovnih studija proglašen je 2015. studentom generacije Geografskog fakulteta. Master studije turizmologije upisao je 2014, a master rad pod nazivom "Faktori razvoja inostranog omladinskog turizma u Beogradu" odbranio je u septembru 2015. godine. Doktorske studije na Geografskom fakultetu upisao je 2015, a tema doktorske disertacije "Faktori usmeravanja domaće tražnje ka turističkim destinacijama u Srbiji" prihvaćena je 2017. od strane Univerziteta u Beogradu. Na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu angažovan je od 2017, prvobitno kao demonstrator, zatim od 2018. kao istraživač-saradnik, a od 2021. kao asistent na Katedri za turizmologiju. U naučnom radu usmeren je na ponašanje potrošača u turizmu, domaći i održivi turizam. Učestvovao je u izradi Plana upravljanja posetiocima Nacionalnog parka Đerdap (2018) i četiri naučno-istraživačka projekta – Problemi i tendencije razvoja geoprostornih sistema Republike Srbije, Razvojni programi revitalizacije sela Srbije, Održivi razvoj turizma – prakse i pristupi u Srbiji i Sloveniji i Geografsko proučavanje Kosova i Metohije. Učestvovao je u organizaciji tri međunarodne konferencije – MedCLIVAR (2018), CAT-ference (2019) i Tradicija i transformacija turizma kao prostornog fenomena (2022). Aktivno govori nemački i engleski jezik, a služi se španskim i italijanskim.

Related Articles

Sanja Pavlović (potpresednica UTS-a)

Sanja Pavlović (potpresednica UTS-a)

Dobrica Jovičić

Dobrica Jovičić

Olgica Miljković

Olgica Miljković

Free Joomla templates by Ltheme