Snežana Štetić

Snežana Štetić

Biografija

Afilijacija: Visoka turistička škola u Beogradu

Pozicija: redovni profesor, u penziji

Prof. Dr Snežana Štetić,  profesor je u penziji Prirodno matematičkog fakulteta, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Univerziteta u Novom Sadu i profesor na Visokoj turističkoj školi u Beogradu. Kao priznati stručnjak u turizmu predavala je kao gostujući profesor i na: Fakultetu za turizam u Kotoru, Fakultetu za turizam u Skopju, PMF- Odsek za geografiju u Skopju, College of Tourism and Hotel Management na Kipru (Nikozija). Rad dr Snežane Štetić u turizmu naše zemlje traje preko 30 godina. Od 1972. godine radi kao turistički vodič i prevodilac za englesko govorno područje. Radila je za sve najznačajnije turističke agencije i tour operatore kod nas i u svetu (Putnik, Centroturist, Atlas, Kompas, Generalturist, Yugotours ... Thompson holiday ... ). Od 1977.godine počinje da radi kao asistent pripravnik na PMF-Odsek za turizmološke nauke u Beogradu. Uključujući se u rad na Univerzitetu radi i kao konsultant mnogih turističkih organizacija. Na taj način stvara spoj teorije i prakse u turizmu. Na Univerzitetu je prošla sve nivoe od asistenta pripravnika do redovnog profesora nakon sticanja zvanja magistra turizmoloških nauka i doktora ekonomskih nauka za turizam i ugostiteljstvo. Bavi se naučnim radom, objavljuje knjige, priručnike, naučne i stručne radove i učestvuje u izradi projekata razvoja turizma. U svom naučno istraživačkom radu objavila je: 20 knjiga iz oblasti turizma, 5 priručnika iz oblasti informativno vodičke službe u turizmu i deviznih i carinskih propisa, 50-tak radova i izlaganja na domaćim kongresima, 30-tak radova i izlaganja na medunarodnim kongresima, Preko 50 objavljenih radova u domaćim i inostranim časopisima, Učešće u 30-tak naučnih projekata. Ekspertiza: ekonomski aspekti razvoja turizma, poslovanje putničkih agencija, menadžment turističkih destinacija, prostorni razvoj turizma, regionalnirazvoj turizma, razvoj specifičnih oblika turizma. Izuzetno važan aspekt i delokrug njenog rada je sagledavanje turističke ponude, promocija i plasman ponude naše zemlje na domaćem i inostranom tržištu..

Prof dr Snežana Štetić

Afilijacija: Balkanska mreža turističkih stručnjaka;

Visoka turistička škola u Beogradu; Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF Novi Sad

Pozicija: redovni profesor (u penziji) 

Prof. dr Snežana Štetić,  profesor Prirodno matematičkog fakulteta, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Univerziteta u Novom Sadu i profesor na Visokoj turističkoj školi u Beogradu. Kao priznati stručnjak u turizmu predavala je kao gostujući profesor i na: Fakultetu za turizam u Kotoru, Fakultetu za turizam u Skopju, PMF- Odsek za geografiju u Skopju, College of Tourism and Hotel Management na Kipru (Nikozija). Rad dr Snežane Štetić u turizmu naše zemlje traje preko 30 godina. Od 1972. godine radi kao turistički vodič i prevodilac za englesko govorno područje. Radila je za sve najznačajnije turističke agencije i tour operatore kod nas i u svetu (Putnik, Centroturist, Atlas, Kompas, Generalturist, Yugotours ... Thompson holiday ... ). Od 1977.godine počinje da radi kao asistent pripravnik na PMF-Odsek za turizmološke nauke u Beogradu. Uključujući se u rad na Univerzitetu radi i kao konsultant mnogih turističkih organizacija. Na taj način stvara spoj teorije i prakse u turizmu. Na Univerzitetu je prošla sve nivoe od asistenta pripravnika do redovnog profesora nakon sticanja zvanja magistra turizmoloških nauka i doktora ekonomskih nauka za turizam i ugostiteljstvo. Bavi se naučnim radom, objavljuje knjige, priručnike, naučne i stručne radove i učestvuje u izradi projekata razvoja turizma. U svom naučno istraživačkom radu objavila je: 20 knjiga iz oblasti turizma, 5 priručnika iz oblasti informativno vodičke službe u turizmu i deviznih i carinskih propisa, 50-tak radova i izlaganja na domaćim kongresima, 30-tak radova i izlaganja na medunarodnim kongresima, Preko 50 objavljenih radova u domaćim i inostranim časopisima, Učešće u 30-tak naučnih projekata. Ekspertiza: ekonomski aspekti razvoja turizma, poslovanje putničkih agencija, menadžment turističkih destinacija, prostorni razvoj turizma, regionalnirazvoj turizma, razvoj specifičnih oblika turizma. Izuzetno važan aspekt i delokrug njenog rada je sagledavanje turističke ponude, promocija i plasman ponude naše zemlje na domaćem i inostranom tržištu.

Biografija

Related Articles

Sanja Pavlović (potpresednica UTS-a)

Sanja Pavlović (potpresednica UTS-a)

Dobrica Jovičić

Dobrica Jovičić

Olgica Miljković

Olgica Miljković

Free Joomla templates by Ltheme