Sanja Pavlović (potpresednica UTS-a)

Sanja Pavlović (potpresednica UTS-a)

Biografija

Afilijacija: Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pozicija: redovni profesor

Prof. Dr Sanja Pavlović, je rođena 20. februara 1974. u Beogradu. Nakon završene osnovne škole i Pete beogradske gimnazije, 1993. je upisala Geografski fakultet u Beogradu. Osnovne studije završila je 1998. godine. Iste godine je upisala postdiplomske studije na smeru Turistička geografija. Magistarsku tezu pod nazivom "Turistička valorizacija arheoloških i antičkih lokaliteta u Srbiji" odbranila je u decembru 2002. godine. Doktorski rad pod nazivom "Turistička valorizacija srednjovekovnih sakralnih objekata u Srbiji" odbranila je u julu 2008. na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pod mentorstvom profesora emeritusa Stevana Stankovića. Na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zaposlena je od 2001. godine, prvobitno kao asistent pripravnik, zatim asistent (2004), docent (2008), vanredni profesor (2016) i redovni profesor (2021). U naučnom radu usmerena je na kulturni, ruralni i održivi turizam. Bila je rukovodilac tima koji je 2018. godine uradio "Plan upravljanja posetiocima Nacionalnog parka Đerdap". Bila je angažovana na šest naučno-istraživačkih projekata: "Geografske osnove razvoja Srbije"; "Prirodne, demografske i privredne mogućnosti revitalizacije sela Srbije"; "Razvojni programi revitalizacije sela Srbije"; "Integralni pristup razvoju turizma u zaštićenim prirodnim dobrima – iskustva Srbije i Slovenije"; "Održivi razvoj turizma – prakse i pristupi u Srbiji i Sloveniji"; i "Geografsko proučavanje Kosova i Metohije". Samostalno i u koautorstvu napisala je oko 80 naučnih i stručnih radova, objavila jednu monografiju i dva udžbenika. Recenzirala je udžbenike i priručnike, jednu međunarodnu monografiju, radove za domaće i inostrane časopise, uređivala naučne publikacije i učestvovala na skupovima u zemlji i inostranstvu. Bila je mentor oko 100 završnih radova, 20 master radova, 5 magistarskih radova i jednog doktorskog rada. Od oktobra 2012. do oktobra 2018. bila je šef Katedre za turizmologiju na Geografskom fakultetu u Beogradu, a tu funkciju obavlja ponovo od 2021. godine. Bila je član Komisije za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča (predmet Turistički resursi) i Komisije za polaganje stručnog ispita za licence za nastavnike u srednjim turističkim školama.

Related Articles

Dobrica Jovičić

Dobrica Jovičić

Olgica Miljković

Olgica Miljković

Aleksandra Terzić (predsednica UTS-a)

Aleksandra Terzić (predsednica UTS-a)

Free Joomla templates by Ltheme