Aleksandra Terzić (predsednica UTS-a)

Aleksandra Terzić (predsednica UTS-a)

Biografija

Afilijacija: Geografski institut "Jovan Cvijić" Srpske akademije nauka i umetnosti

Pozicija: viši naučni saradnik

Dr Aleksandra Terzić, je viši naučni saradnik Geogarfskog instituta "Jovan Cvijić" Srpske akademije nauka i umetnosti. Rođena je 07.01.1984. godine u Kruševcu, gde je završila osnovnu i Gimnaziju (društveno-jezički smer). Studije turizma upisala je 2003. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Diplomirala je 2007. godine, nakon čega upisuje doktorske studije na istom fakultetu koje završava 2012. godine odbranom doktorske disertacije na temu "Tvrđave na Dunavu u Srbiji: potencijal za razvoj kulturnih ruta u Srbiji" i dobija zvanje doktora nauka u oblasti geonauke (turizam). Tokom doktorskih studija bila je angažovana na nekoliko naučnih i razvojnih projekata kao spoljni saradnik, "Geografske tranzicije u Srbiji" na PMF-u u Novom Sadu (2009-2010), "Tvrđave na Dunavu" Ministarstvo kulture RS (2009-2011), IPA projekat Mađarska-Srbija "Tematske rute u DKMT regiji" (2010-2011) Sekretarijat za međuregionalnu saradnju AP Vojvodine i Centar za istraživanje i studije turizma CTRS Novi Sad. Od 2012. godine stalno je zaposlena kao naučni saradnik na Geografskom institutu "Jovan Cvijić" SANU, a od 2019. godine je u zvanju viši naučni saradnik. Tokom profesionalne karijere kontinuirano se bavila proučavanjima u oblasti turizma i studija kulture, pri čemu je objavila gotovo stotinu naučnih radova i dve naučne monografije. Rukovodilac je projekta međuakademijske saradnje MANU-SANU (2018-2020) "Procena preduslova za turističke aktivnosti retko naseljenih ruralnih prostora: komparativna studija između Makedonije i Srbije". Član je naučnih i stručnih odbora konferencija i časopisa u oblasti geografije, turizma i kulturnog menadžmenta, kao i većeg broja međunarodnih udruženja i akademskih mreža.

Afilijacija: Geografski institut "Jovan Cvijić" SANU

Naučna oblast: turistička geografija, društvena i kulturna geografija,  kulturni turizam, menadžment i marketing u turizmu, psihologija turizma

 

Related Articles

Sanja Pavlović (potpresednica UTS-a)

Sanja Pavlović (potpresednica UTS-a)

Dobrica Jovičić

Dobrica Jovičić

Olgica Miljković

Olgica Miljković

Free Joomla templates by Ltheme