Živadin Jovičić (in memoriam)

Živadin Jovičić (in memoriam)

Biografija

Afilijacija: Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pozicija: redovni profesor, počasni predsednik UTS-a

Prof. Dr Živadin Jovičić, redovni profesor Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i počasni predsednik Udruženja turizmologa Srbije.  U svom naučnom radu od 1961. godine, bavio se izučavanjem reljefa i proučavanjem turizma, prvenstveno turističkom valorizacijom prostora, informatikom a pre svega, turizmološkom teorijom. Imao je zapažene referate na većem broju međunarodnih naučnih skupova. Predavao je po pozivu u Moskvi, Madridu, Torinu, Varšavi, Salcburgu, Iskiji, Budimpešti, Atini... Napisao je preko stotinu radova iz oblasti turizma na našem i stranim jezicima. Autor je više univerzitetskih udžbenika, među kojima su Osnovi turizmologije, Turistička propaganda, Osnovi turizma, Teorijske osnove rekreacije i metodika geografske nastave i drugi. Pokretač je i prvi urednik naučnih časopisa "Turizmologija" i "Teorija i praksa turizma". Rukovodio je izradom velikog broja magistarskih i doktorskih disertacija i većim brojem naučno-istraživačkih projektata kao što su Turistički potencijali Srbije, Regionalne karakteristike i prioriteti razvoja turizma u Srbiji i drugi. U društvenom radu, nalazio se na različitim i brojnim funkcijama u organima za turizam grada Beograda, Republike Srbije i nekadašnje Jugoslavije. Bio je višegodišnji potpredsednik Turističkog saveza Beograda i Turističkog saveza Srbije. Nosilac je većeg broja raznih društvenih priznanja među kojima su i Orden zasluge za narod sa srebrnom zvezdom i Orden rada sa zlatnim vencem.

Počasni predsednik Udruženja turizmologa Srbije preminuo je 01. oktobra 2013. godine u Beogradu.

Related Articles

Dragan Obradović (in memoriam)

Dragan Obradović (in memoriam)

Free Joomla templates by Ltheme