17. Skup turizmologa i turističkih radnika Srbije

Održan 17. Skup turizmologa i turističkih radnika Srbije.

Skup turizmologa i turističkih radnika Srbije okuplja zaposlene i stručnjake iz turističkih agencija, državne uprave, obrazovnih institucija i organizacija koje se bave turizmom u smislu organizacije, pružanja usluga, obrazovanja, zakonskih propisa i prezentacije raznih vidova turizma. 

U sklopu obeleževanja manifestacije ''Dani piva'' u Zrenjaninu, i ove godine, 17. put po redu, Udruženje turizmologa Zrenjanina i Udruženje turizmologa Srbije organizovali su tradicionalni Skup turizmologa i turističkih radnika Srbije. Skup je održan u subotu, 27. avgusta 2016. godine u Gradskoj kući Zrenjanina (Trg Slobode 10,  sala 101 sa početkom u 17h na temu:

"ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA U BANATU I NJIHOV ZNAČAJ ZA TURIZAM"

Zrenjanin je sa svojom okolinom regija koja u sebi sadrži potencijale za razvoj raznovrsnih vidova turizma kao što su: manifestacioni, kulturni, ruralni, banjski, vinski, lovni, nautički, etno, eko, avanturistički itd. Zaštićna prirodna dobra su značajan turistički motiv, a u gradu postoji i J.P. "Rezervati prirode Zrenjanina", osnovano 2013. godine, koje je predstavilo svoj rad i planove, sa osvrtom na mogućnosti razvoja turizma.

Slika1

Slika2

Slika3

Slika4

Program Skupa:

16.30-17.00h Županijski park / Gradska kuća / - doček učesnika skupa;

17.00-18.30h Pozdravna reč: Gordana Beženar-Vasiljević, član Upravnog odbora Udruženja turizmologa Zrenjanina;

1. dr Jovana Brankov - Geografski institut "Jovan Cvijić" - SANU Beograd "Zaštićena prirodna dobra u Banatu i njihov značaj za turizam"

2 . Mira Dronjak - J.P. "Rezervati prirode Zrenjanina"

Od 18:30h: Zrenjanin - obilazak budućeg Muzeja piva, vožnja turističkim brodom po Begeju, šetnja centrom grada, poseta štandova na Žitnom trgu, slobodno vreme.

Slika5

                                                          

Related Articles

Peti susreti organizatora manifestacija (2012)

16. Skup turizmologa i turističkih radnika Srbije (2015)

Free Joomla templates by Ltheme