Organizaciona struktura (arhiva) ______

 • dr Živadin Jovičić - fotografija

  Prof dr Živadin Jovičić (1931-2013)

  počasni predsednik UTS

  Rođen 1931. godine u Selevcu, opština Smederevska Palanka. Gimanaziju je završio u Smederevu, a diplomirao geografiju na Prirodno-matematičkom fakultetu 1954 godine. Izabran je za asistenta u Geografskom zavodu Prirodno-matematičkog fakulteta 1955.g. Već 1959. godine je odbranio doktorsku disertaciju... (cela biografija)

 • Prof dr Snežana Štetić

  Prof dr Snežana Štetić

  prvi predsednik UTS

  Prof. dr Snežana Štetić redovni je profesor na Prirodno matematičkom fakultetu, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Univerziteta u Novom Sadu i profesor na Visokoj turističkoj školi u Beogradu. Kao priznati stručnjak u turizmu predavala je kao gostujući profesor i na: Fakultetu za turizam u Kotoru, Fakultetu za turizam u Skopju, PMF... (cela biografija)

 • Gordana Beženar-Vasiljević

  Gordana Beženar-Vasiljević

  prvi potpredsednik UTS

  Završila Osnovnu školu i gimnaziju "Koča Kolarov" kao nosioc Vukove diplome, u Zrenjaninu. Interesovanje za muziku (svirala harmoniku, pevala u horu), pisanu reč (nagrade na konkursu "Ulaznice" i "Omladinskih novina") i sport (košarka u ŽKK "Servo Mihalj" iz Zrenjanina), zamenila je angažovanjem na izučavanju, primeni i stalnom usavršavanju ... (cela biografija)