Kontakt______

Udruženje turizmologa Srbije
Studentski trg 3/III
11000 Beograd, Srbija

Predsednik:
dr Olgica Miljković

Potpredsednik:
dr Dobrica Jovičić

Sekretar:
mr Dragan Đ. Obradović
mob: +381 64 37 57 386
draganuts@yahoo.com


Tekući račun: 160-258912-19 Banca Intesa