Aktivnosti______

Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Udruženje obavlja sledeće delatnosti: naučno-nastavnu, konsultantsku, izdavačku, prodajno-distributersku, bibliotečku i javnu (opšte društvenu).

  • Naučno-nastavna delatnost se obavlja u okviru Naučno-nastavnog odseka Udruženja u vidu naučno-istraživačkog rada, prezentiranja najnovijih naučnih dostignuća iz turizmologije i srodnih nauka, organizovanja naučno-stručnih skupova, seminara i predavanja iz domena turizma i nastave turizmologije, organizovanja ekskurzija, naučnih sekcija i dr.
  • Konsultantska delatnost Udruženja se sastoji u pružanju savetodavnih usluga i obuke, od strane stručnjaka Udruženja, zainteresovanim privatnim i pravnim licima u cilju unapređenja poslovanja u okviru turističke delatnosti.
  • Izdavačka delatnost Udruženja sastoji se u pripremanju i izdavanju naučnih, stručnih i naučno-popularnih dela iz turizma, u cilju naučno-stučnog obrazovanja, usavršavanja i informisanja svojih članova, đaka, studenata i ostalih građana.
  • Udruženje publikuje časopis „Turizmolog“ (naučno glasilo Uduženja), i po potrebi izdaje i druga naučno-stručna dela, odnosno ostvaruje i druge izdavačke aktivnosti.
  • Prodajno-distributerska delatnost Udruženja sastoji se u prodaji svojih publikacija i u dostavljanju svojih izdanja članovima Udruženja. U sklopu ove delatnosti obavlja se i besplatna razmena publikacija (časopisa) sa drugim udruženjima i naučnim ustanovama.
  • Udruženje ima svoju stručnu biblioteku čiji se fond povećava razmenom publikacija sa drugim udruženjima i ustanovama u zemlji i inostranstvu, kupovinom i poklonom publikacija iz oblasti turizma. Brigu o biblioteci vodi za to zaduženi član Upravnog odbora Udruženja.
  • Javna delatnost Udruženja sastoji se u organizovanom delovanju Upravnog odbora, pojedinih odseka, podružnica, aktiva i sekcija Udruženja i pojedinih njegovih članova kada deluju u ime Udruženja na polju politike, kulture, prosvete, zaštite životne sredine, turističkog i društveno-ekonomskog razvoja i drugih vidova egzistiranja naše zemlje, pa i ljudske zajednice u celini.